Begeleiding baggerwerk in België

Voor Loonbedrijf Harry Blokland ondersteunt en adviseert Buro Baars bij het verkrijgen van kleinschalige baggerprojecten in veenweide- en natuur hoogwaardige gebieden. 

Deze keer ging André Baars mee naar België voor het baggerwerk op een landgoed in de omgeving van Brussel. Een zoon van de Barones, eigenaar en bewoner van het landgoed, had hele goede ervaringen opgedaan met Loonbedrijf Harry Blokland, aangaande zijn baggerwerkzaamheden op een landgoed in de omgeving van Haarlem. Kwaliteit verloochend zich niet, dus toen op het landgoed in Belgie onderhoud aan de watergangen gedaan moest worden, was het contact weer snel gelegd.

Lastig bereikbare watergang, lage waterstanden door droogte, obstakels in de watergang en de toepassing van de baggerspecie op natuur hoogwaardige percelen, maakte de uitdaging compleet.

Samen met André Baars heeft loonbedrijf Harry Blokland de juiste baggermethode weten toe te passen en door de juiste afspraken en goede logistiek een nieuwe Belgische ambassadeur weten te werven, zoon van een uiterst tevreden Barones.