Definitieve aansluiting bellenscherm Amsterdam Rijnkanaal

Buro Baars was als technisch manager al nauw betrokken bij het installeren van het bellenscherm in het Amsterdam Rijnkanaal in 2018.

Het bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen het verzilten van het kanaal. Door de droogte leveren de rivieren minder zoet water en daardoor stroomt het zoute water vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Om dergelijke verzilting in de toekomst te voorkomen is een bellenscherm geplaatst over de gehele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug in Amsterdam. Deze case wordt elders op de website uitgebreid besproken. Nu is het vervolg bijna afgerond.

Door de goede ervaringen van de opdrachtgever Rijkswaterstaat met aannemersbedrijf  Van Doorn Geldermalsen BV, is de opdracht verstrekt voor het maken van een definitieve aansluiting van het bellenscherm. Het leveren, plaatsen, installeren en het operationeel opleveren van een elektrische compressor, compleet met vandalisme-vrij onderkomen was een mooie uitdaging.

Met gebruik van mijn netwerk, inzet van deskundige en betrokken leveranciers en onderaannemers en gefaciliteerd door een professioneel Van Doorn Geldermalsen team, is een prachtig stukje werk geleverd.

Op naar de laatste puntjes op de i!!