Plaatsing van een permanent bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal

In november 2018 liet Rijkswaterstaat een 75 meter lang bellenscherm  in het Amsterdam-Rijnkanaal plaatsen. Een mooi innovatief project waarbij Buro Baars namens Van Doorn Geldermalsen BV  de projectleiding op zich mocht nemen.

Dit bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen de gevolgen van de onstane droogte in de zomer van 2018. Door de droogte leveren de rivieren minder zoet water en daardoor stroomt het zoute water vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Om dergelijke verzilting in de toekomst te voorkomen plaatste Rijkswaterstaat een zogenaamd bellenscherm over de gehele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug in Amsterdam. Dit bellenscherm bestaat uit een 50 ton zware constructie, voorzien van slangen met kleine gaatjes waaruit luchtbelletjes  naar buiten komen.

Deze “muur” van luchtbelletjes zorgen voor een waterstroom, waarin het zoute water naar boven geduwd wordt en verderop weer neerdaalt, waarna het zout bezinkt op de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook met de visstand is rekening gehouden: vissen kunnen aan weerszijden van het bellenscherm passeren zonder dat dit de effectiviteit van het bellenscherm verminderd.

Het is voor het eerst in Nederland dat een bellenscherm op deze manier toegepast wordt. Tijdelijke bellenschermen worden in de baggerwereld al wel langer gebruikt om vertroebeling tegen te gaan.

Projectleiding

Als projectleider in opdracht van Van Doorn regelde André Baars, als deelnemer van een deskundig projectteam,  de gehele logistieke operatie. Een megaklus, waarbij veel stakeholders betrokken waren. André was onder meer verantwoordelijk van de realisatie van de bellenscherm constructie, het vervoer ervan naar de juiste locatie, het tijdelijk afsluiten van het drukke Amsterdam-Rijnkanaal voor scheepvaartverkeer en het positioneren van de gehele constructie. Ook was André betrokken bij de financiële raming van het totale project.

De eerste metingen na de plaatsing van het bellenscherm wijzen uit dat het project een succes is. Het zoute water wordt inderdaad voldoende tegengehouden door de luchtbellen.

Meer informatie

Bekijk ook het filmpje dat Rijkswaterstaat van de plaatsing van het bellenscherm maakte en het persbericht dat over de plaatsing verspreid werd.