Slimme oplossing voor baggerklus in centrum Düsseldorf

Een bijzonder waterpartij in het centrum van Düsseldorf, is door Royal Smals op kundige wijze gebaggerd. Met een slimme oplossing voor het bergen van de baggerspecie. Door gebruik te maken van een toevoeging aan de baggerspecie en deze op te vangen in een geotextiel. Hierdoor werd nuttig gebruik gemaakt van de beperkte ruimte met minimale overlast voor de omgeving.

Na een aantal weken is de baggerspecie dusdanig ingedroogd, dat het af te voeren volume aanzienlijk is verminderd.  Echter, een mooie locatie voor het bergen van baggerspecie is niet altijd een goede locatie voor bereikbaarheid van materieel dat nodig is voor de afvoer daarvan. Na ons locatiebezoek en overleg met opdrachtgever is een praktische oplossing uitgewerkt.

Voet- en fietspad werden niet geblokkeerd, bomen werden ontzien en park tot het minimale belast. Het verkeer ondervond nauwelijks hinder. Door gebruik van de juiste transportmiddelen, zijn de bewegingen vanuit het drukke centrum van Düsseldorf naar de stortlokatie in Dorsten tot een minimum beperkt gebleven. Alles Klahr!