Calculatie

Kleinschalige baggerprojecten zijn vaak complex. Juist omdat ze uitgevoerd moeten worden in omgevingen waar geluidsoverlast, ruimte of milieu-aspecten zwaar meetellen, is een goed doordacht plan belangrijk. Buro Baars heeft meer dan 20 jaar ervaring met het uitdenken en doorrekenen van kleinschalige baggerprojecten.

Sloten, grachten, jachthavens of binnenstedelijk water: het plannen en organiseren van kleinschalige baggerprojecten vragen om een goede doorrekening van de mogelijkheden.

Ervaring is daarbij belangrijk: het gaat erom dat potentiële belemmeringen van tevoren getackeld worden en vertragingen van het project voorkomen worden. Alleen ervaren baggerprofessionals zien dergelijke uitdagingen van tevoren aankomen.

Kansen en risico’s

Ook een goed begrip van de diverse mogelijkheden is veel waard. Welke opties zijn er en welke baggermethode zorgt op de lange termijn voor het beste resultaat? Niet altijd is de snelste of de goedkoopste manier ook de meeste efficiënte aanpak.

Daarnaast zijn er diverse factoren die meespelen in de keuze voor een baggermethode (mechanisch of hydraulisch), zoals:

  • transport;
  • de bereikbaarheid van de watergang;
  • de afvoer van het slib;
  • de veiligheid;
  • de geluidsnorm;
  • milieu-aspecten
  • overige wet- en regelgeving;
  • het seizoen;
  • de benodigde tijd;
  • overlast voor omwonenden.

Buro Baars informeert u niet alleen over de risico’s die afgekaderd moeten worden, maar ook over kansen die er liggen om uw baggerproject tot een succes te maken. Soms kan een innovatieve oplossing nieuwe mogelijkheden bieden voor uw baggerproject.

Onderbouwd plan

Buro Baars kenmerkt zich door een brede blik en een nauwkeurig en onderbouwde berekening. Laat u ons een baggerproject doorrekenen, dan weet u zeker dat aan alles is gedacht.

Niet alleen de baggerwerkzaamheden worden onder de loep genomen: Buro Baars kan u ook adviseren over de communicatie naar omwonenden en over de keuze voor een baggerbedrijf. Wij voeren ook locatiebezoeken uit en doen controlepeilingen.

Calculatie nodig voor uw baggerproject?

Buro Baars helpt graag met een brede blik en een onderbouwde berekening.

Calculatie aanvragen